Båtklubben mitt i stan

Inbjudan till Kullaseglingen

Inbjudan Kullaseglingen 3 juni 2017 (Delsegling i Öresundcup)

HYC och Domstens Båtklubb bjuder in tillsammans till Kullaseglingen 2017 för segling enligt SRS 2017 för enskrovsbåtar och enligt Texel för flerskrovsbåtar. Nytt för i år är en egen klass för shorthanded (max två personers besättning) enligt SRSs 2017. Det enda du behöver är en båt med segel!

Reviderad 2017-04-30

Kullaseglingen 2017 är en distanssegling som kommer att seglas i farvattnen kring Helsingborg. Seglingen beräknas till ca 6 timmar. Kullaseglingen ingår i Öresundcup.

  1. Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2       Tävlingen är öppen för SRS och Texel.

1.3       En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

Detta ska anmälas senast den 1 juni 2017.

1.4       I shorthanded-klassen får en båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

Detta ska anmälas senast den 1 juni 2017.

1.5       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

  1. Villkor för att deltaga

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2       Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

  1. Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast den 31 maj 2017 via hemsidan http://hyc.nu/ (under fliken Segling).

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om anmälarens namn, telefonnummer, båttyp, båtens namn, segelnummer, ev shorthanded-klass, samt SRS-tal eller Texel-tal. För shorthanded-klassen ska anmälan innehålla uppgift om det seglas med eller utan spinnaker.

3.3       Vid anmälan till och med den 24 maj 2017 är anmälningsavgiften är 350:-. Vid anmälan efter den 24 maj 2017 är anmälningsavgiften 450:-. Anmälningsavgiften betalas via plusgirokonto  15 43 96-6. Märk talongen Kullaseglingen 2017 och med anmälarens namn.

3.4       Anmälan är bindande.

  1. Registrering och mätkontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen den 3 juni 2017 klockan 8:00-8:30.

4.2       Vid avvikelse från SRS-tabell skall giltigt SRS-mätbrev kunna verifieras för enskrovsbåtar. Giltigt Texel-mätbrev ska kunna verifieras för flerskrovsbåtar.

  1. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

  1. Tidsprogram

6.1       Fredagen 2 juni. Pubkväll med mat till självkostnadspris för anmälda deltagare. Anmälan sker i samband med anmälan via hemsidan.

6.2                 Lördagen 3 juni.

Kl. 08:00 Kansliet öppet för registrering, lättare frukost serveras i klubbhuset. Kl. 09:00 Rorsmansmöte. Kl. 09:55 Första varningssignalen. Kl. 10:00 Första start.

Efter kappseglingen blir det grillning till självkostnadspris vid klubbhuset. Prisutdelning sker i HYC’s klubbhus snarast efter protesttidens utgång.

  1. Genomförande

7.1       Seglingen är en distanskappsegling och banans längd beräknas utifrån väderförhållanden.             Seglingen beräknas till cirka 6 timmar.

7.2                 Banan meddelas i samband med rorsmansmötet.

  1. Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs i norra Öresund.
  2. Banan 9.1 Banan meddelas i samband med rorsmansmötet. Som rundningsmärken kan både fasta sjömärken och utlagda bojar att användas.
  3. Priser 10.1 Minst 1 pris per 5 båtar anmälda i tid i tävlingsklassen.

 

Datum: 30 april maj 2017

Frågor? Kontakta tävlingsledningen på peter.jocic@hotmail.se