Båtklubben mitt i stan

Inbjudan till Tvåmannaseglingen 2016

Tvåmanna 2016

Datum: 17 september 2016 Arrangör: Helsingborg Yacht Club

 

Inbjudan

1 Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S och SRS 2016.

 

1.2 Kappseglingen seglas enligt SRSs-mätetalet (shorthanded).

 

1.3 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 15 september 2016 till tävlingsledningen.

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 Villkor att deltaga 2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Antalet personer i besättningen skall vara en eller två. Minst en person ska vara 18 år eller äldre.

3 Anmälan 3.1 Anmälan ska göras senast 16 september 2016 kl 12.00 till tävlingsledningen via hemsidan http://hyc.nu/

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter som anmälarens namn, telefonnummer, båttyp, båtens namn, segelnummer samt SRSs-tal (shorthanded). Anmälan är bindande.

3.3 Anmälningsavgiften är 350: – och betalas på plats i samband med registreringen.

3.4 Anmälningsavgiften inkluderar startavgift, hamnavgift, samt grillning och lättare frukost för två personer.

4 Registrering 4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 17 september 2016 klockan 10:00.

 

4.2 Vid avvikelse från SRS-tabell skall giltigt SRS-mätbrev kunna verifieras.

5 Seglingsföreskrifter 5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

 

6 Tidsprogram Lördag 17 september 09:00 Sekretariatet öppnar, HYC bjuder på kaffe och lätt frukost. 10:00 Rorsmansarmöte, banan redovisas. 10:45 Start för båt med lägst SRS/SRSs-tal.
 

7 Genomförande 7.1 Seglingen är en distanskappsegling och banans längd beräknas utifrån väderförhållanden.

 

7.2 Banan meddelas vid rorsmansmötet.

7.3 Start är en modifierad jaktstart. Detta innebär att båt med lägst /SRS/SRSs-tal startar först och högst SRS/SRSs-tal sist.

7.4 Resultatuträkningen baseras på den seglade tiden kompenserat för SRS/SRSs-tal.

7.5 Start och mål sker utanför HYC:s klubbhus.

8 Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Öresund.

8.2 Banan meddelas i samband med rorsmansmötet.

9 Resultatberäkning 9.1 Resultatet för kappseglingen beräknas på den sammanlagda seglade tiden multiplicerat med SRS/SRSs-talet.

 

10 Priser 10.1 Ett pris per var 5:e i tid anmäld båt.

 

Datum: 2016-09-14

Frågor?

Kontakta tävlingsledningen på peter.jocic@hotmail.se